img not found
Ring oss nå

952 61 710

Mål og visjoner

Svene Pukkverk AS skal være en trygg samarbeidspartner!

Våre kunder;  skal få levert varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris.

Våre naboer;  skal oppleve at de blir tatt på alvor.  Vi skal oppleves som en « god « nabo.  Dette skal skje gjennom åpenhet, dialog og løpende informasjon om vår virksomhets påvirkning på omgivelsene.

Lokalmiljøet;  hvor vi er etablert skal oppleve Svene Pukkverk as, som en lokal aktør med god dialog mot nærsamfunnet.  Beboerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig måte.

Tilsynsmyndigheter;  skal oppleve og føle trygghet for at Svene Pukkverk as overholder de krav som er pålagt dem, gjennom lover og forskrifter.  Dette skal skje gjennom åpenhet og løpende dialog om eventuelle avvik.

Ansatte;  skal oppleve bedriften som en interessant, utviklende, trygg og sikker arbeidsplass. Ansatte skal oppleve å bli tatt på alvor, og involveres i saker som vedrører den enkelte. Arbeidsmiljøet skal være positivt og utviklende.